ROZBŘESK

Tyto stránky slouží především pro vnitřní účely roverského kmene, většina obsahu je přístupná přihlášeným uživatelům. Můžete použít kontaktní e-mail: rozbresk@skaut.cz nebo michal.holobradek@skaut.cz

Stručně o nás

Roverský kmen břeclavských skautů (Rozbřesk) byl oficiálně založen 5. října 2013, kdy do něj vstoupilo 6 členů z dívčího oddílu V Trávě a chlapeckého oddílu Plamen střediska Svatopluk Břeclav. Přijímání nových členů se koná jednou ročně, pozvaní, kteří se rozhodnou stát členy roverského kmene musí kromě  věkového limitu 15 let splnit nelehký úkol, který je předem tajný. Slavnostním složením roverského slibu získají pak noví členové právo nosit ke kroji červenou roverskou šňůrku.

Během školního roku každý měsíc pořádáme nějakou větší akci podle příležitosti a ročního období a jednu menší – například schůzku, která bývá zpravidla tematicky zaměřená, nebo jdeme například na lezeckou stěnu. V roce 2013 jsme se zúčastnili celostátní roverské akce Obrok 2013 na vodním hradě Švihov, část z nás v pravidelně navštěvuje Mikulášský seminář (MiXem) v Praze. Kromě toho jsme při červnových povodích 2013 pomáhali s úklidem na zatopené eko-farmě v Českých Kopistech. Letos poprvé jsme na den Sv. Jiří vysadili na veřejném místě v Břeclavi strom a tuto tradici chceme dodržovat i v dalších letech. Během letních prázdnin jsme se vydali na Slovensko na sjezd Hronu, plánovanou výpravu na via ferraty do rakouských Alp jsme museli kvůli špatnému počasí odložit .Nevadí, aspoň se máme do budoucna na co těšit!

RozbreskZnak

Rovering

Roveři a rangers (dívky) jsou nejstarší věková kategorie ve skautu. Roverské kmeny většinou vznikají v rámci skautského střediska a přijímají členy z několika oddílů ve věku 15–25 let. Na rozdíl od mladších skautů se na přípravě většiny programu svého kmene podílí sami. Vůdce kmene je spíše poradním hlasem a přirozenou autoritou.

Typickou činností je pořádání víkendových a prázdninových výprav do přírody, a nejsou výjimkou ani náročné akce, například zimní několikadenní táboření nebo expedice do hor. Dále se roveři schází v týdnu, často ke společným návštěvám kulturních akcí či sportovním činnostem. Heslem roverů je „Ich dien“ – „Sloužím“, které vystihuje služba druhým, jak pomoc s přípravou činnosti pro mladší oddíly, tak i v běžném životě mimo skauting.

– zdroj wiki-


Powered by http://wordpress.org/ and http://www.hqpremiumthemes.com/